mask

Księgowość Rawa Mazowiecka

Nasze biuro rachunkowe ma wszelkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oferujemy prowadzenie księgowości dla klientów z Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego i innych miast między Ujazdem a Warszawą. Księgowość stanowi główną część składową rachunkowości i polega na rejestracji w ujęciu finansowym zdarzeń gospodarczych. Do naszych najważniejszych obowiązków w tym zakresie należą:

  • odpowiednie prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • gromadzenie i katalogowanie oraz analizowanie faktur,
  • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym,
  • współpraca z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami,
  • prowadzenie ewidencji VAT i przygotowywanie odpowiednich deklaracji podatkowych.

W zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa zakres usług biura rachunkowego może się różnić.

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe i podatkowe w zakresie dekretacji dokumentów, bieżącego księgowania, prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży, naliczania podatków, sporządzania i wysyłania odpowiednich deklaracji. Dostarczamy naszym klientom kompendium wiedzy, trafne, konkretne wnioski oraz konkretnie sformułowane wskazówki. Pomagamy w interpretacji i zrozumieniu przepisów podatkowych. Zajmujemy się także analizą ryzyk finansowych, tworzeniem strategii oraz optymalizacją podatkową. Zajmujemy się głównie obsługą podmiotów gospodarczych, co nie wyklucza obsługi osób fizycznych. Każdy klient otrzyma w naszym biurze pomoc w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego oraz doradztwo w kwestiach spraw codziennych, dotyczących spadków, darowizn lub kredytów.