mask

Przekształcanie firm Koluszki, Tomaszów Mazowiecki

W ramach działalności prowadzonej przez naszą kancelarię dokonujemy przekształcenia firm w Koluszkach, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej i innych okolicznych miastach.  Usługa ta polega na zmianie formy prawnej dotychczasowej działalności gospodarczej bez konieczności jej likwidacji. Jest to złożony proces, pozwalający przedsiębiorcom na osiągnięcie założonych celów, którymi mogą być: 

  • obniżenie kosztów działalności,
  • powiększenie kapitału,
  • zmiana zakresu odpowiedzialności i polepszenie procesu decyzyjnego,
  • zmniejszenie obciążeń podatkowych,
  • pozyskanie inwestora,
  • możliwość wprowadzenia spółki na giełdę.

Niezależnie od formy prawnej przekształcanego przedsiębiorstwa cały proces przebiega dość długo, angażując do pracy wiele osób. Dlatego oferujemy naszym klientom szeroki zakres usług w tym aspekcie. 

Czym się zajmujemy?

Nie każdą formę prawną firmy można swobodnie przekształcić w inną. Nasi specjaliści mogą zaproponować szereg rozwiązań, mających na celu sprawne przekształcenie przedsiębiorstwa. Kluczowym etapem całego procesu jest przygotowanie planu przekształcenia i zgłoszenie go do Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie składamy wniosek o wyznaczenie biegłego do zbadania planu przekształcenia. W przypadku spółki wysyłamy podwójne zawiadomienie wspólników o przekształceniu. Na koniec następuje złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację przekształcenia spółki.

W każdym procesie schemat ten może się różnić. Dlatego zawsze indywidualnie przygotowujemy plan przekształcenia ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Nazwa firmy może pozostać ta sama.